ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុន៖ ស៊ិនជិនប៊ីប៊ឺធីតែបច្ចេកវិទ្យាខូអិលធីឌី

អាស័យដ្ឋាន៖ អាគារទី ២ ជេជូយានឧស្សាហកម្មអិលធីផ្លូវលីកានខាងត្បូងទីក្រុងសាជីងស្រុកបាវអានខេត្តស៊ិនជិនប្រទេសចិន

ទូរស័ព្ទ៖ ០៧៥៥-២៣០៦២៥១៧ / ១៣៩២៣៧០៨០៨០

អ៊ីមែល ១៖ joy@gdbeite.com

អ៊ីមែល ២៖ leeson@gdbeite.com

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើមកយើង