វប្ប​ធ​ម៍​របស់​ក្រុមហ៊ុន

lisdd

វប្បធម៌ក្រុមហ៊ុន៖ ក្រុមហ៊ុនប្តេជ្ញាការពារបរិស្ថាននិងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពការពារផែនដី! ចូលរួមសកម្មភាពបរិច្ចាគសប្បុរសធម៌ផ្សេងៗ!

ទស្សនៈវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុន៖ ផ្អែកលើការអភិវឌ្ន៍នាពេលអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីក្លាយជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេលើពិភពលោកផ្នែកផលិតផលការពារបរិស្ថាន!

បេសកកម្មសាជីវកម្ម៖ ដើម្បីអភិវឌ្ products ផលិតផលឈានមុខគេនៅលើទីផ្សារជាមួយបច្ចេកវិទ្យានិងការច្នៃប្រឌិតដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតមនុស្ស!

តម្លៃសាជីវកម្ម៖ អតិថិជនជាចម្បងគុណភាពជាចម្បងមនុស្សប្រើអស់ពីសមត្ថភាពនូវទេពកោសល្យសាមគ្គីភាពនិងប្រយុទ្ធដើម្បីភាពច្នៃប្រឌិតត្រួសត្រាយផ្លូវនិងច្នៃប្រឌិត។

គោលដៅសហគ្រាស៖ តម្លៃទិន្នផលប្រចាំឆ្នាំលើសពី ៥០ លានក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំ។

lsidf
peixiun
sdfg
guanai