0609 ជូតសម្អាតបន្ទប់

  • 0609 cleanroom wiper

    ឧបករណ៍ជូតសម្អាតបន្ទប់ ០៦០៩

    609 ជូតសម្អាតបន្ទប់

    ក្រណាត់ជូតមិនត្បាញ ៦០៩ គឺជាក្រណាត់ជូតដែលគ្មានជាតិសរសៃដែលពេញនិយមបំផុតរបស់យើង។ ពួកវាត្រូវបានប្រើសម្រាប់សម្អាតបន្ទប់ស្អាតគ្រប់ប្រភេទ។ ពួកវាស្រូបយកហើយនឹងមិនហែកហើយអាចប្រើជាមួយសារធាតុគីមីសម្អាតភាគច្រើន។ ពួកវាធ្វើពីឈើធម្មជាតិ ៥៥% និងសរសៃប៉ូលីស ៤៥% ។