ថង់ក្រដាសការពារបរិស្ថាន

  • Environmental protection paper bag

    ថង់ក្រដាសការពារបរិស្ថាន

    អាចបោះពុម្ពបាន, ការដើរទិញឥវ៉ាន់ដែលអាចប្រើឡើងវិញបាន ១០០% និងអំណោយ / កាបូបអំណោយ, ប្លាស្ទិចឥតគិតថ្លៃ, មិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន, ថង់ដែលអាចបំផ្លាញបាន។ ក្រណាត់ទន់និងអាចពាក់បានមានផាសុកភាពនិងប្រើបានយូរថង់ក្រដាស