កាបូបវេចខ្ចប់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ

  • Home appliance packaging bag

    ថង់វេចខ្ចប់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ

    ក្រដាសគ្មានធូលីពិសេសរបស់យើងប្រើសម្ភារៈពង្រឹងដើម្បីផ្សំជាមួយក្រដាសតាមរបៀបជាក់លាក់មួយដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងពង្រឹងក្រដាសដែលមានមុខងារ។ មានភាពធន់ទ្រាំនឹងការរហែកខ្ពស់ខ្លាំងកម្លាំង tensile និងការស្រូបយកខ្ពស់ កម្រាលឥដ្ឋទាបបំផុត។