ក្រដាសអេកូដែលមិនអាចបំផ្លាញបាន

  • Lint-free degradable ECO paper

    ក្រដាសអេកូដែលមិនអាចបំផ្លាញបាន

    ក្រដាសគ្មានក្រដាសពិសេសរបស់យើងប្រើសម្ភារៈពង្រឹងដើម្បីផ្សំជាមួយក្រដាសតាមរបៀបជាក់លាក់មួយដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងពង្រឹងក្រដាសដែលមានមុខងារ។ មានភាពធន់ទ្រាំនឹងការរហែកខ្ពស់ខ្លាំងកម្លាំង tensile និងការស្រូបយកខ្ពស់ កម្រាលឥដ្ឋទាបបំផុត។