ជូត PP Melblown

  • PP Melblown wipe

    ជូត PP Melblown

    ក្រដាសជូតមាត់អ៊ីដ្រូហ្វីលីកដែលរលាយ

    ផលិតពីប៉ូលីប្រូប្រូលីនដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជូតដែលរលាយហើយមានភាពជាប់បានយូរ ផ្លុំរលាយត្រូវបានរចនាឡើងជាចម្បងសម្រាប់ផ្ទៃផ្សេងៗគ្នាមុនការសម្អាតឬការធ្លាក់ចុះដោយសារថាមពលស្រូបយកប្រេងនិងជាតិខាញ់ល្អឥតខ្ចោះស្ទើរតែ ៨ ដងនៃទំងន់របស់វា។