ក្រដាសជូតមាត់

  • ក្រដាសជូតមាត់

    ក្រដាសជូតមាត់

    Spunlace Non Woven Tape Roll Wiper

    1. បច្ចេកវិទ្យាមិនបំពុលបរិស្ថានតែមួយគត់ត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងផលិតផលនេះ ដោយប្រើវត្ថុធាតុដើមនៃ cellulose និង polyester ដែលនឹងបង្កើតជា cellulose/ polyester រចនាសម្ព័ន្ធទ្វេរដង។

    2. ក្រដាសវិលមានភាពទន់ រឹងមាំ និងគ្មានធូលីក្នុងការប្រើប្រាស់ វាក៏អាចស្រូបយកភាពកខ្វក់ ប្រេង សារធាតុរំលាយ និងវត្ថុរាវផ្សេងទៀតបានយ៉ាងងាយស្រួល ដោយសារសមត្ថភាពស្រូបដ៏ខ្លាំងរបស់វា ដែលតាមវិធីផ្សេងទៀត វាអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់យើងយ៉ាងខ្លាំង។